Privacyverklaring

Jouw-vacatures vindt de privacy van jou als kandidaat, werknemer, opdrachtgever en websitebezoeker erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EU verwerken, zullen wij zorgen voor passende (beveiligings)maatregelen. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@jouw-vacatures.nl.

 

Artikel 1                      Wie zijn wij?

Jouw-vacatures is een eenmanszaak, gevestigd te (1231 LA) Loosdrecht aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 62. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52899993. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij komen graag met jou in contact om te communiceren over onze dienstverlening en om jouw interesse in een baan en onze mogelijkheden te bespreken.

Wanneer jij voor een eerdere vacature in aanmerking komt, verwerken wij gegevens van jou om een pre-employment screening uit te voeren voor onze opdrachtgevers, om een werkrelatie met jou aan te gaan en deze goed te onderhouden en voor kwaliteitsdoeleinden.

Wanneer jij je via onze website inschrijft verwerken wij jouw naw-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsachtergrond en andere gegevens die van belang zijn voor het solliciteren op de vacature. Hierbij kun je denken aan de gegevens die jij op je curriculum vitae noemt. In de sollicitatieprocedure geef jij je expliciete toestemming om deze gegevens van jou te verwerken. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw sollicitatie niet in behandeling nemen. Met deze gegevens kunnen wij met jou in contact komen om de vacature waarop jij hebt gesolliciteerd, of een toekomstige vacature, te bespreken en beoordelen of jij geschikt bent voor de functie of onze opdrachtgevers. Wanneer wij jou geschikt vinden leggen wij jouw sollicitatie, met bijbehorende gegevens die jij hebt verstrekt, dan ook voor aan onze opdrachtgever. Wij bewaren deze gegevens in ons systeem om jou ook voor een toekomstige functie te kunnen benaderen, totdat jij aangeeft uit ons systeem verwijderd te willen worden.

Wanneer jij door de sollicitatieprocedure heen bent en er een overeenkomst tussen jou en de opdrachtgever tot stand komt, verwerken wij jouw naw-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, BSN, IBAN, opleiding en diploma’s, vorige werkgevers, referenties en eventueel pasfoto. Wij hebben deze gegevens nodig om door te geven aan de partij die een arbeidsovereenkomst met jou zal sluiten. Zonder deze gegevens kan bijvoorbeeld jouw salaris niet worden uitbetaald. Tevens maken wij vanuit een wettelijke verplichting een kopie van jouw ID of paspoort en vragen wij jou om een loonbelastingverklaring. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het einde van jouw overeenkomst in onze administratie.

Om de overeenkomst met onze opdrachtgever te onderhouden en na te komen verwerken wij jouw naw-gegevens, telefoonnummer, zakelijk e-mailadres, woonplaats, BSN, paspoortgegevens en gegevens die voortvloeien uit een Verklaring Omtrent Gedrag. Wij hebben deze gegevens nodig om jou te kunnen plaatsen bij een van onze opdrachtgevers en verwerken deze gegevens omwille van uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar in jouw personeelsdossier.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij jouw volledige naam en aantal gewerkte uren. Zonder deze gegevens kunnen wij jou niet verlonen. Voor onze salarisadministratie verwerken wij ook enkele gegevens van jou. Zo komen op jouw loonstrook jouw naw-gegevens, geboortedatum, BSN, IBAN, loon, gewerkte uren en pensioenpremies te staan.

Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. 7 jaar na jouw uitdiensttreding zullen wij deze gegevens verwijderen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen, verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres en inhoud van je bericht. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar voor ons met het verzenden van het contactformulier. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jouw contactaanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit ontstaat.

Wij verwerken voor het verstrekken van informatie over onze dienstverlening, het onderhouden van onze zakelijke relatie en het sluiten van een opdrachtovereenkomst de naam, contactgegevens en functie van jou als opdrachtgever, evenals jouw zakelijke e-mailadres en telefoonnummer. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar nadat onze opdrachtovereenkomst is beëindigd. Omtrent de financiële administratie bewaren we jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo 7 jaar.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account op de website verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren jouw accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert.

 

Artikel 3                      Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij verkregen, omdat jij deze gegevens als sollicitant, kandidaat, werknemer, opdrachtgever, websitebezoeker of andere relatie aan ons hebt verstrekt. Daarnaast verkrijgen wij enkele gegevens over jouw prestaties van onze opdrachtgevers, jouw voormalige werkgevers of uit een Verklaring Omtrent Gedrag.

Wij hebben jouw gegevens daarnaast verzameld via platformen als LinkedIn en via andere connecties en publieke middelen die ons met elkaar in contact hebben gebracht. Jij hebt deze gegevens zelf gepubliceerd. Wanneer uit deze openbare profielen blijkt dat jij open staat voor nieuwe functies, kunnen wij jou benaderen of jij interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden.

Wij zullen jou direct uit ons bestand met potentiële kandidaten verwijderen wanneer jij aangeeft geen interesse te hebben of niet meer door ons benaderd wilt worden.

 

Artikel 4                      Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. In jouw persoonlijke account kun jij zelf ook een aantal van je gegevens wijzigen.
  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Geautomatiseerde verwerking - Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
  6. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, sturen naar info@jouw-vacatures.nl. Wij zullen je verzoek zorgvuldig en zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5                      Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst, zoals opdrachtgevers, en externe adviseurs. Wij zullen met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst afsluiten om jouw privacy optimaal te beschermen.

Wij zullen jouw gegevens te allen tijde adequaat beveiligen tegen onrechtmatig gebruik van derden door middel van beveiligings- en technologische maatregelen en zullen jouw gegevens niet doorverkopen.

 

Artikel 6                      Geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet voor jou beschikbaar is of jouw sollicitatie niet verder zal worden verwerkt.

Wanneer jij online solliciteert, zal jouw sollicitatie automatisch worden opgenomen in ons systeem. Wij zullen deze gegevens voor toekomstige vacatures bewaren. Hierdoor kan het zijn dat jij door ons wordt gebeld wanneer wij een passende vacature voor je hebben gevonden.

 

Artikel 7                      Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@jouw-vacatures.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.